Rahandus

LIFO vastavuseeskirja määratlus

LIFO vastavuse reegel nõuab, et kui maksustatava tulu koostamiseks kasutatakse LIFO kuluvoo meetodit, tuleb seda kasutada ka finantsaruannetes. Reegel on loodud selleks, et organisatsioonid ei saaks oma maksustatava tulu summa vähendamiseks kasutada LIFO raamatupidamist, kasutades samal ajal teistsugust varude kuluvoo meetodit (näiteks FIFO), et tuletada oma finantsaruannetes kõrgem sissetulek.

Vastavusreegli kahjulik mõju on see, et organisatsioonid, kes otsustavad kasutada LIFO-d, teatavad oma laenuandjatele, investoritele ja võlausaldajatele sisuliselt madalamad finantstulemused kui tegelikult. Selle tulemuseks võib olla ettevõtte turuväärtuse vähenemine ja võimalik, et laenuandjad ja võlausaldajad saavad krediidi andmisest keelduda.

Reegel on kaldunud vähendama LIFO-meetodi kasutuselevõttu ettevõtetes.