Rahandus

Tõstetasu

Tõstetasu on pangaülekandega ülekantud sularaha saajalt võetav tehingutasu, mille saaja pank või vahenduspank kehtestavad tehingu käsitlemiseks. See mõiste kehtib ka välispankade töötlemistasude kohta, mida võidakse peale pangaülekande rakendada ka paljude muude finantstehingute puhul. Mõni pank võtab saajatelt tõstmistasu, mis on selgelt liiga kõrge võrreldes osutatud teenusega.

Kuna sissenõutava tasu suurust on raske eelnevalt kindlaks määrata, võib kokkulepitud ülekande summa maksja ja saaja vahel segadust tekitada, kuna saaja ei saa ilmselgelt oodatud summat.