Rahandus

Salvestamata tulud

Deklareerimata tulu on tulu, mille (majandus) üksus on aruandeperioodil teeninud, kuid mida ta sellel perioodil ei kirjenda. Ettevõte kajastab tulusid tavaliselt hilisemal arvestusperioodil, mis on vastavusse viimise põhimõtte rikkumine, kus tulusid ja nendega seotud kulusid peaks kajastama samal arvestusperioodil.

Deklaratsioonita tulu näide on see, kui nõustamisteenustega tegelev töötaja jätab kuu aja jooksul oma töögraafiku täitmata, nii et raamatupidamistöötajad ei kirjenda tema arveldatavaid tunde sellel kuul. Selle asemel registreerib ta teabe pärast aruandeperioodi lõppu, nii et tulud tuleb hoopis järgmisel perioodil kajastada.

Teine näide on see, kui ettevõte tegeleb kliendi jaoks mitmeperioodilise projektiga ja lõpetab töö arvestusperioodi jooksul, kuid tal on lepinguga lubatud arve väljastada alles hilisemal arvestusperioodil. Kontroller otsustab, et enne tegelikku arveldusperioodi ei kogune tulu. Seega on firmal arve registreerimiseta registreerimata tulud.

Registreerimata tulude õige arvestusmeetod on tulude teenimise perioodi laekumine tulude teenimise perioodil, kasutades krediiti kogunenud tulude kontole ja deebet võlgnevuste kontole. Seejärel tühistaksite selle kande perioodil, mil kliendile arve esitatakse.