Rahandus

Tegevuskulude kogum

Tegevuskulude kogum on konto, kuhu on liidetud arv kulusid, mis on seotud teatud tüüpi tegevusega. Seejärel jaotatakse nende kulude kogusumma toodetele ja muudele kuluobjektidele, et paremini mõista toote või kuluobjekti kantud kogukulusid. Erinevate tegevuste kulude selgemaks identifitseerimiseks võib kasutada mitmeid erinevaid kulude kogumeid, kuid see nõuab ka suuremat arvestust. Seetõttu korraldab enamik organisatsioone oma kulud vaid vähesteks tegevuskulude kogumiteks. Kulupanga mõistet kasutatakse kõige enam tegevuspõhises kuluarvestussüsteemis.