Rahandus

Isikliku vara määratlus

Isiklik vara tähendab mis tahes vara, välja arvatud maa või ehitised. Isiklik vara on vallasasi ja võib hõlmata selliseid varasid nagu seadmed, mööbel, kodumasinad ja sõidukid. See ei hõlma kinnisvara. Seda tüüpi vara võib olla ka immateriaalne ja seega võib see hõlmata selliseid varasid nagu annuiteet, aktsiad ja võlakirjad. Paljude isikliku vara tüüpide väärtus kipub aja jooksul vähenema. Kuid vähesed (näiteks antiikesemed ja väärtpaberid) võivad selle asemel väärtust tõsta.

Laenuandja võib valida pandiõiguse laenuvõtja valduses olevale isiklikule varale. Kuna need varad on vallasasjad, on oht, et laenuandja ei suuda vara arestida laenusaaja maksejõuetuse korral.