Rahandus

Materiaalne nõrkus

Oluline nõrkus tekib siis, kui finantsaruandluse sisekontroll osutub ebaefektiivseks. Kui on mõistlik võimalus, et ebaefektiivne kontroll võib põhjustada (majandus) üksuse finantsaruannete olulise väärkajastamise, peetakse seda oluliseks nõrkuseks. Kui audiitorid leiavad olulise nõrkuse, peavad nad sellest küsimusest auditikomiteele teatama. Tõenäoline tulemus on see, et auditikomitee avaldab juhtkonnale survet, et tuvastatud probleem võimalikult kiiresti parandada.