Rahandus

Kulud, mis ei hõlma raha

Kulud, mis ei hõlma raha, on kulu, mille jaoks samal perioodil ei ole seotud sularaha väljavoolu. Kõige tavalisemad näited kuludest, mis ei hõlma kulusid, on amortisatsioon; nende kirjete puhul tekkis raha väljavool materiaalse või immateriaalse vara algsel soetamisel, samas kui seotud kulud kajastatakse kuid või aastaid hiljem. Lisaks võib kirjendada tekkepõhiseid kulusid, mille seotud kassakulud on järgmisel perioodil. Teine näide on reservidega seotud kulud; näiteks kajastatakse käesoleval perioodil garantiikulusid, et suurendada toote tagastamise reservi, kuid kliendi tagasimaksmisega seotud tegelik sularaha väljavool ei pruugi tekkida mitu kuud.