Rahandus

Muutus aruandekohustuslases

Muutus aruandekohustuslases toimub siis, kui kaks või enam varem eraldiseisvat üksust ühendatakse aruandluse eesmärgil üheks üksuseks või kui muutus on aruandekohustuslaste koosseisus. Selle kombinatsiooni tekkimisel peab tulemuseks olev majandusüksus võrdluse eesmärgil kõik varasemad finantsaruanded korrigeerima. Seda tehes saavad finantsaruannete kasutajad senist tulemust täpsemalt hinnata. Aruandva (majandus) üksuse muutuse põhjus tuleb lisada finantsaruannetega kaasnevasse avalikustamisse.