Rahandus

Minimaalse garantii määratlus

Miinimumtagatis on litsentsisaaja ettemakse litsentsiandjale muusika või filmide müügi või levitamise õiguse eest. Litsentsisaaja peaks selle makse varana kajastama. See summa kantakse hiljem kuludesse vastavalt seotud litsentsilepingu tingimustele. Kui osa maksest ei näi olevat litsentsisaaja poolt saadud õiguste edaspidise kasutamise korral tagasi võetav, tuleks makse tagastamatu osa arvata jooksval perioodil kuluks.

Kui garantiiga seotud toodet müüakse oodatust paremini, on litsentsisaaja kohustatud litsentsiandjale lisatasusid maksma.