Rahandus

Majandusliku partii suurus

Majanduslik partii suurus on kogus, mille juures tellimis- ja varude kandmiskulud on minimaalsed. Varude kandmiskulud peavad olema tasakaalus ostukuludega, kuna need kulud on vastuolulised; ostukulud suurenevad, kui iga tellimuse raames ostetud ühiku maht väheneb, samal ajal kui varude hoidmise kulud suurenevad, kui tellimuse kohta ostetud ühikute arv kasvab.