Rahandus

Müük ja tagasi rentimine

Müük ja tagasirentimine on kokkulepe, kus (majandus) üksus müüb ühe oma vara laenuandjale ja rendib selle seejärel tagasi garanteeritud miinimumperioodiks. Seda tehes saab (majandus) üksus vara müügist raha, mida ta võib mujal kasumlikumalt kasutada, samas kui laenuandja saab garanteeritud liisingu. See lähenemine annab müüjale ka sularaha võlgade tasumiseks, parandades seeläbi tema bilansis kajastatud finantsseisundit. Müüja seisukohalt on negatiivne külg see, et müüja ei saa enam tasuda kõnesoleva varaga seotud amortisatsioonikulusid, mis vähendab sellega seotud maksusoodustust.

Müüki ja tagasirenti kasutatakse tavaliselt hoone jaoks, kuid seda saab korraldada ka muude suurte varade, näiteks tootmismasinate, lennukite ja rongide jaoks.