Rahandus

Kuidas koostada rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne sisaldab teavet ettevõttesse sisse- ja väljavoolavate rahavoogude ning raha kasutamise kohta. Aruanne koosneb kolmest jaotisest, milles on esitatud aruandeperioodi jooksul tekkinud rahavood, mis on seotud järgmisega:

  • Põhitegevuse rahavood

  • Investeerimistegevuse rahavood

  • Rahavood finantseerimistegevusest

Rahavoogude aruanne on osa finantsaruannetest, millest ülejäänud kaks peamist aruannet on kasumiaruanne ja bilanss. Finantsaruannete kasutajad uurivad rahavoogude aruannet hoolikalt, kuna selle üksikasjalik aruandlus rahavoogude kohta võib anda ülevaate ettevõtte finantsseisundist.

Rahavoogude aruande kõige sagedamini kasutatavat vormingut nimetatakse kaudseks meetodiks. Allpool on näidatud rahavoogude kaudse meetodi aruande üldine paigutus koos selgitusega aruande teabe allika kohta. Tabelis kuvatud teabeallikaid saab kasutada rahavoogude aruande koostamiseks.

ABC ettevõte

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)

lõppenud aastaks 12/31 / 20X1

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found