Rahandus

Netoostud

Netoostud on määratletud kui ostude brutosumma, millest on maha arvatud ostusoodustuste, tootluste ja allahindluste mahaarvamised. Netoostude summa võib olla oluliselt väiksem kui brutoostude summa; seda erinevust saab kasutada ostuosakonna efektiivsuse hindamiseks hinnaalanduste saavutamisel.