Rahandus

Varade kassatulu

Varade rahatootlus mõõdab varade grupi omamise tulemusena eraldunud raha proportsionaalset netosummat. Analüütikud kasutavad seda mõõtu tavaliselt sama valdkonna ettevõtete tulemuste võrdlemiseks, kuna kellelgi on rahavoogude arvu hägustamine väga keeruline. Seega on suhe üsna usaldusväärne ja võrreldav vara tootluse näitaja kogu tööstusharus. Suur varade sissetuleku protsent on eriti vajalik vararikkas keskkonnas (näiteks mis tahes töötlevas tööstuses), kus raha on vaja täiendavate varade hooldamiseks, ajakohastamiseks ja investeerimiseks. Mõõdud tuletatakse tavaliselt kogu ettevõtte kohta kokku, sel juhul arvutatakse järgmiselt:

Operatsioonide rahavoog ÷ Keskmine vara kokku = varade rahakasum

Arvutamisel tuleneb rahavoog operatsioonidest rahavoogude aruandest. Nimetaja hõlmab kõiki bilansis kajastatud varasid, mitte ainult põhivara.

Varade rahatulu on eriti väärtuslik siis, kui rahavoogude ja esitatud netotulu vahel on märkimisväärne erinevus, nagu mõnikord võib tekkepõhise raamatupidamisarvestuse kasutamisel juhtuda. Selles olukorras võib koguvara tootluse arvutamine olla eksitav, seetõttu kasutatakse puhastulu asemel rahavoogu.