Rahandus

Joone kohal

Rida kohal viidatakse kogu ettevõtte poolt teenitud tulule ja tehtud kuludele, millel on otsene mõju teatatud kasumile. Tegelikult hõlmab see mõiste kõiki organisatsiooni kasumiaruandes kajastatud tegevusi. Termin ei viita muule tegevusele, mis mõjutab ainult ettevõtte finantseerimist või rahavoogusid. Näiteks ei peeta ettevõtte aktsiate müügist raha laekumist joone kohal olevaks. Seevastu kauba müüki ja müüdud kauba seonduvat maksumust peetakse joone kohal olevaks.

Mõiste erinev tõlgendus on see, et "joone kohal" viitab ettevõtte teenitud brutomarginaalile. Selle tõlgenduse kohaselt peetakse tulusid ja müüdud kaupade maksumust üle rea, samal ajal kui kõiki muid kulusid (sh tegevuskulud, intressid ja maksud) peetakse joone alla.