Rahandus

Rahavoogude ja kapitalikulude suhe

Rahavoogude ja kapitalikulude suhet kasutatakse selleks, et määrata kindlaks organisatsiooni võime omandada põhivara oma vaba rahavoo abil. See arvutatakse tehingute rahavoogude jagamisel kapitalikulutustega. Kõrge suhe näitab, et ettevõttel on vähenenud vajadus kasutada võla- või omakapitali rahastamist oma kapitalikulude nõuete rahuldamiseks. Seevastu madal suhtarv näitab, et juhtimist võib piirata rahastamise kättesaadavus, mistõttu võib tekkida vajadus hoida põhivara kauem kui tavaliselt.