Rahandus

Raamatupidamise uurimisbülletäänid

Raamatupidamisuuringute bülletäänid on Ameerika Raamatupidajate Instituudi (AICPA) koosseisu kuulunud raamatupidamismenetluse komitee (CAP) väljaanded. Bülletäänid anti välja ajavahemikul 1953–1959 ja need olid varased jõupingutused raamatupidamise üldise tava ratsionaliseerimiseks, nagu see tol ajal eksisteeris.

Kõik bülletäänides sisalduvad raamatupidamispositsioonid on sellest ajast alates asendatud, kuid osa bülletäänide tekstist on integreeritud järeltulevate raamatupidamisstandarditega, mis on osa üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetest (GAAP). Raamatupidamisuuringute bülletäänidest tuntuim oli ARB nr 43, mis koondas varasematest bülletäänidest leitud teabe.

ÜPP asendati Raamatupidamise Põhimõtete Nõukoguga, mille omakorda asendas hiljem Finantsarvestuse Standardite Nõukogu.