Rahandus

Realiseerimata osaluse kahjum

Realiseerimata osaluskahjum on vara väärtuse langus, kus kahjumit pole veel kajastatud. Kahjum realiseerub siis, kui vara müüakse või võõrandatakse mõnel muul viisil. Sellise vara omanik võib jätkata selle omamist, lootes, et selle väärtus lõpuks tõuseb, kustutades seeläbi realiseerimata kahjumi.

Maksustatava kasumi hüvitamiseks tulumaksukohustuse vähendamiseks saab kasutada ainult realiseeritud osaluse kahjumit.

Näiteks omab Orange Corporation väärtpaberit, mis maksis 10 000 dollarit, kuid mille turuväärtus on nüüd 8 000 dollarit. Seepärast on Orange realiseerimata osaluskahjum 2000 dollarit.