Rahandus

Kirje avamine

Avakanne on algne kirje, mida kasutatakse organisatsiooni alguses toimunud tehingute registreerimiseks. Avakande sisu sisaldab tavaliselt ettevõtte algfinantseerimist, samuti kõiki tekkinud esialgseid võlgu ja omandatud varasid.

Mõiste võib viidata ka aruandeperioodi alguses tehtud algsetele kannetele.