Rahandus

Vaba rahavoog aktsia kohta

Vaba rahavoog aktsia kohta mõõdab ettevõtte poolt eraldatud rahasummat. See arvutatakse kogu vaba rahavoo jagatuna mõõteperioodi jooksul kaalutud keskmise aktsiate arvuga. Märkimisväärne summa vaba rahavooga aktsia kohta ja eriti siis, kui see kasvab, näitab, et ettevõttel on piisavalt raha võla tasumiseks, vara omandamiseks, dividendide maksmiseks jne.