Rahandus

Võlgnevuste kirjendamise netomeetod

Võlgnevuste kirjendamise netomeetodi kohaselt kirjendatakse tarnija arved summas, mis makstakse pärast mis tahes ennetähtaegsete allahindluste rakendamist. See erineb tavapärasest lähenemisviisist, mille kohaselt registreeritakse algselt iga tarnija arve täissumma ning kõik varajase maksmise allahindlused registreeritakse alles siis, kui makse lõpuks sooritatakse. Kui registreeriv üksus ei maksa arve eest allahindluse võimaldamiseks vajalikuks kuupäevaks, tuleb allahindluse summa tarnija arve summale tagasi lisada, mis nõuab täiendavat päevikukannet.

Netomenetlus on teoreetiliselt õigem kui tavapärane praktika, kuna kõik tarnija arvega seotud efektid registreeritakse sama aruandeperioodi jooksul, nii et arve täielik mõju mõjutab finantsaruandeid ühe perioodi jooksul. Kui aga ettevõte ei saa allahindlustingimustes usaldusväärselt maksta, ei tohiks ta kasutada netomeetodit.

Tarnija arve netomeetodil registreerimisel on kanne vastava kulu- või varakonto debiteerimine ja krediidi arvelduskontole, kasutades netohinda. Kui allahindlust ei kasutata, nõuab see hilisemat sissekannet ostusoodustuste kaotatud konto (mis on kulukonto) tasumiseks.