Rahandus

Kindlustusteenused

Kindlustusteenuseid osutab sõltumatu kolmas isik, et kontrollida finantstehingute või dokumentide õigsust. Kindlustusteenused on sertifitseeritud raamatupidajate põhitegevus, peamiselt nende auditeerimistegevuse kaudu. Investeerimisringkonnad hindavad saadud auditi arvamusi kõrgelt, kuna need annavad kinnituse, et (majandus) üksuse finantsaruanded kajastavad õiglaselt (majandus) üksuse majandustulemusi, finantsseisundit ja rahavoogusid.