Rahandus

Tagatisfond

Tagatisfond on võlakiri, mis on tagatud emitendi enda väärtpaberiinvesteeringutega. Need investeeringud antakse hoiule usaldusisikule, kes hoiab neid võlakirjaomanike nimel. Kui emiteeriv üksus ei täida oma võlakohustust, saavad võlakirjaomanikud halduri valduses olevad väärtpaberid.