Rahandus

Diskonteeritud rahavoogude meetod

Diskonteeritud rahavoogude meetod on välja töötatud tulevaste rahavoogude rea nüüdisväärtuse kindlakstegemiseks. Teave nüüdisväärtuse kohta on investoritele kasulik selle põhimõtte kohaselt, et vara väärtus on praegu väärt rohkem kui sama vara väärtus, mis on saadaval alles hiljem. Investor kasutab diskonteeritud rahavoogude meetodit mitme konkureeriva investeeringu nüüdisväärtuse tuletamiseks ja valib tavaliselt selle, millel on kõrgeim nüüdisväärtus. Investor ei tohi valida kõrgeima nüüdisväärtusega investeeringut, kui seda peetakse ka riskantsemaks võimaluseks kui teisi võimalikke investeeringuid. Diskonteeritud rahavoogude meetodil nüüdisväärtuse arvutamiseks tuleb teha järgmised sammud:

 1. Eraldage kõik investeeringuga seotud positiivsed ja negatiivsed rahavood. See võib hõlmata järgmist:
  • Esmane ost
  • Esmase ostu hilisem hooldus
  • Esmase ostuga seotud käibekapitali investeering
  • Investeeringust saadav kaupade ja teenuste müügikasum
  • Tulumaksu summa, mis on kaetud omandatud vara amortisatsiooniga
  • Käibekapitali vähendamine toimub pärast vara hiljem müümist
  • Vara jääkväärtus, mis on eeldatav, kui see müüakse selle kasuliku eluea lõpus
 2. Määrake investori kapitalikulud. See on investori võla, eelisaktsia ja aktsia maksujärgne maksumus. Seda võib ka investeeringuga seotud täiendava riski arvessevõtmiseks ülespoole korrigeerida. Investori aktsia maksumus on kõige kallim ja seda on kõige raskem arvutada.
 3. Kõigi rahavoogude nüüdisväärtuse arvutamiseks ühendage 1. sammu rahavood ja 2. sammu kapitalikulud järgmisse arvutusse:

Neto nüüdisväärtus = X × [(1 + r) ^ n - 1] / [r × (1 + r) ^ n]

Kus:

X = perioodi kohta saadud summa

n = perioodide arv

r = nõutav tootlus (kapitalikulu)

Eelmise valemi saab ühendada Exceli elektroonilisse arvutustabelisse, et jõuda diskonteeritud rahavoogude näitajani.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found