Rahandus

Põhivarude meetod

Põhivarude meetod on varude hindamise tehnika, kus minimaalne varude kogus, mis on vajalik toimingute säilitamiseks, kirjendatakse selle soetusmaksumuses, samal ajal kui LIFO meetodit rakendatakse kõigi täiendavate varude puhul. Selline lähenemine ei ole üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete kohaselt vastuvõetav.