Rahandus

Hädas võlgade ümberkorraldamine

Probleemne võla restruktureerimine toimub siis, kui võlausaldaja annab oma võlgniku finantsraskustega seotud majanduslikel või õiguslikel põhjustel võlgnikule kontsessiooni, mida ta tavaliselt ei arvesta. Võlgnikul on rahalisi raskusi, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

  • Ta on täitmata oma võlga;
  • See on pankrotis;
  • Sellel on väärtpaberid, mis on noteeritud;
  • Ta ei saa raha teistest allikatest;
  • Ta prognoosib, et ei suuda oma võlga tasuda; või
  • On kahtlusi, kas see võib jätkuvalt jätkuvalt tegutseda.

Kontsessioon võib hõlmata võla tingimuste ümberkorraldamist (näiteks intressimäära või võlgnetava põhiosa vähendamine või tähtaja pikendamine) või makset mingis muus vormis kui sularahas, näiteks omakapitali osalus võlgnikus.

Võlgnik, kes saab turuintressimäärade alusel raha saada muudest allikatest kui laenuandja, ei ole tavaliselt seotud probleemse võla restruktureerimisega.