Rahandus

Raske vara

Põhivara on materiaalne vara; midagi, mida saab näha ja katsuda. Varasemad varad on ajalooliselt olnud kõige tavalisemad pikaajalised varad, näiteks tootmisseadmed, hooned ja sõidukid. Põhivarade hulka kuuluvad ka finantsvarad, näiteks sularaha ja turustatavad väärtpaberid. Nende kulud liidetakse organisatsiooni bilanssi.

Kindlad varad võivad olla ettevõtte hindamise aluseks, kuid see välistab immateriaalse vara, näiteks intellektuaalse omandi ja kaubamärgi väärtuse, mis võib olla üsna väärtuslik.

Põhivarasid saab kitsamalt määratleda materiaalse varana, millel on tegelik väärtus, näiteks kaubad, maa ja ärikinnisvara.