Rahandus

Sotsiaalse mõju avaldus

Sotsiaalse mõju avaldus on organisatsiooni kirjalik selgitus selle kohta, kuidas tema tegevus mõjutab kogukondi, kus see tegutseb. Avaldus keskendub ettevõtte sotsiaalsele ja keskkonnamõjule. Järgmised teemad on näited selle kohta, mida võib avaldus sisaldada:

  • Tunnid vabatahtlike aega ettevõtte töötajate poolt

  • Annetused kohalikele kogukondadele ja heategevusorganisatsioonidele

  • Kohalikus piirkonnas loodud töökohtade arv

  • Piirkonnas tehtud jõupingutused keskkonna parandamiseks

  • Taastuvenergia kasutamine elektritöödeks

  • Energia vähendamise üldine tase

  • Prügilate minimaalne kasutamine

Organisatsioonid kasutavad sotsiaalse mõju avaldusi sidusrühmade seas parema mulje jätmiseks, selle asemel et edendada kuvandit lihtsalt kasumi teenimisele keskendumisest. Neid avaldusi võib levitada mitme kanali kaudu, näiteks aastaaruanne, ettevõtte veebisait ja pressiteated.