Rahandus

Kuidas leida ettevõtte bilansiline väärtus

Väärtusinvestorid vajavad ettevõtte bilansilist väärtust, et teha kindlaks, kas tema aktsiad on üle- või alahinnatud. Ettevõtte bilansiline väärtus on kõigi viimase bilansi aktsionäride omakapitali jaotises kajastatud kõigi kirjete kogusumma. Kui kõik varad likvideeritaks nende bilansilises väärtuses ja neid kasutataks määratud kohustuste summa tasumiseks, oleks see järelejäänud sularaha jääksumma. Ettevõtte bilansiline väärtus võib oluliselt erineda selle turuväärtusest, mis on tavaliselt suurem. Kolmas isik võib ettevõtte eest maksta oluliselt rohkem kui bilansiline väärtus, sest see võib saada palju muid eeliseid kui ainult bilansis märgitud. Näiteks:

  • Ettevõtte kaubamärkide väärtus

  • Ettevõtte intellektuaalse omandi väärtus

  • Ettevõtte immateriaalse vara väärtus

  • Ettevõtte varajase positsiooni väärtus väärtuslikul turul

  • Ettevõtte jaotusvõrgu väärtus

Mõnel juhul võib ettevõte müüa alla selle bilansilise väärtuse. See võib juhtuda siis, kui vara on bilansis üle hinnatud või kui toimub "tulekahju müük", kus on vähe ostjaid, kes teevad ettevõttele konkureerivaid pakkumisi.