Rahandus

Hüvitise määratlus

Hüvitis on makse teisele osapoolele, kes on maksva üksuse nimel kulutusi teinud. Hüvitisi makstakse töötajatele tavaliselt kulude aruannete kaudu, kui nad kulutavad vahendeid oma tööandjate nimel. Ettevõtte põhimõtetes on tavaliselt välja toodud, millised töötajate maksed tööandja hüvitab, näiteks sõidukulud ja teatud haridusega seotud kulud.