Rahandus

Finantsaruannete koostamine

Finantsaruannete koostamine on teenus, mis aitab ettevõtte juhtkonda finantsaruannete esitamisel. See esitlus ei hõlma mingeid tegevusi, et saada kinnitust selle kohta, et finantsaruannetes ei ole vaja olulisi muudatusi, et need oleksid kooskõlas kohaldatava raamatupidamisraamistikuga (näiteks GAAP või IFRS). Seega ei kasuta kompileerimisega tegelev isik päringuid, analüütilisi protseduure ega läbivaatamisprotseduure ega pea omandama arusaama sisekontrollidest ega osalema muudes auditiprotseduurides. Lühidalt, koostamistoimingud ei ole mõeldud kindlustundeks finantsaruannetes sisalduva teabe osas.

Finantsaruannete koostamine on auditeerimisteenuste erinevatest vormidest kõige odavam (ülejäänud kaks on ülevaatus ja audit) ning seetõttu eelistavad need kulutundlikud üksused, kelle finantsaruannete kasutajad tunnevad seda töövormi. Kuna puudub aga kindlus, et koostatud finantsaruanded esitaksid ettevõtte tulemusi ja finantsseisundit õiglaselt, ei eelista laenuandjad ja võlausaldajad koostamist.

Koostamistöö võib käsitleda kas finantsaruannete täielikku komplekti või üksikut avaldust.

Koostamise käigus võtab juhtkond vastutuse finantsaruannete koostamise ja esitamise eest. Koostamisteenuseid osutaval raamatupidajal peaks olema finantsaruannete koostamiseks piisav tööstusharu kogemus ja kliendi teadmised.

Raamatupidaja peaks looma piisava dokumentatsiooni, et saada selge arusaam tehtud tööst. See dokumentatsioon peaks sisaldama töövõtukirja, olulisi küsimusi ja igasugust suhtlust juhtkonnaga seoses raamatupidaja märgitud pettuste või ebaseaduslike tegudega.

Selle valmimisel esitab raamatupidaja kirjaliku aruande, mis peaks olema koostatud finantsaruannetega kaasas. Selles aruandes on öeldud, et raamatupidaja ei ole finantsaruandeid auditeerinud ega üle vaadanud ning seetõttu ei avalda ta arvamust ega anna kinnitust, et finantsaruanded on kooskõlas finantsaruandluse raamistikuga.

Kui raamatupidaja usub, et koostatavad finantsaruanded võivad olla oluliselt väärad, peaks ta selle mulje kinnitamiseks või ümberlükkamiseks hankima lisateavet. Kui tal pole sellist lisateavet saada, peaks raamatupidaja töövõtust taganema.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found