Rahandus

Keskmine põhivara

Keskmine põhivara tähistab ettevõtte käimasolevate toimingute tegemiseks vajalike varade normaalset summat. Selle näitaja võib lisada põhivarade suhtarvu, mis võrdleb nende varade osakaalu ettevõtte omandis olevate varade kogusummaga. Kõrge suhtarv näitab, et ettevõtte juhtkond kasutab oma vara hästi ära.

Keskmise põhivara arvutamisel võetakse tavaliselt arvesse vara, ettemakstud kulud, saadaolevad arved, varud ja põhivara. Keskmise leidmiseks toimige järgmiselt.

  1. Koguge nende kontode eelmise perioodi lõpu saldod.

  2. Koguge nende kontode jooksva perioodi lõpu saldod.

  3. Lisage kaks kokku ja jagage seejärel kahega.

Keskmist põhivara näitajat saab võrrelda ka aastase müügiga trendijoonel. See teave näitab, kas ettevõte kasutab varade kasutamist müügi genereerimiseks üha enam või vähem.