Rahandus

Vara ja omakapitali suhe

Vara ja omakapitali suhe näitab (majandus) üksuse osa, mida osanikud on rahastanud. Selle suhtarvu pöördarv näitab võlakohustusega varade osakaalu. Näiteks on ettevõttel 1 000 000 dollarit vara ja 100 000 dollarit omakapitali, mis tähendab, et ainult 10% varadest on finantseeritud omakapitaliga ja tohutult 90% on rahastatud võlast.

Madal suhtarv näitab, et ettevõtet on finantseeritud konservatiivselt, kus on suur osa investorite rahastamisest ja väike võlg. Kui rahavood on väga muutlikud, peaks eesmärk olema madal suhe, kuna selles olukorras on võlga üsna keeruline tasuda. Suurem suhe on aktsepteeritav, kui ettevõttel on pikk püsivate rahavoogude ajalugu ja eeldatakse, et need rahavood jätkuvad ka tulevikus.

Kõrge vara ja omakapitali suhe võib viidata sellele, et ettevõte ei saa enam juurdepääsu täiendavale laenufinantseerimisele, kuna tõenäoliselt ei anna laenuandjad täiendavat krediiti selles positsioonis olevale organisatsioonile. Kui ettevõtte suhe on kõrge, on see konkurentide hinnarünnakute suhtes vastuvõtlikum, kuna ettevõte peab oma võla tasumiseks rahavoogude loomiseks hoidma kõrgeid hindu.