Rahandus

Asenduskulud

Asendushind on hind, mida (majandus) üksus maksaks olemasoleva vara asendamise eest praegustes turuhindades sarnase varaga. Kui kõnealune vara on kahjustatud, on asenduskulu seotud vara eelnevalt kahjustatud seisundiga. Vara asendamishind võib erineda konkreetse vara turuväärtusest, kuna varal, mis seda tegelikult asendaks, võib olla erinev maksumus; asendusvara peab täitma ainult samu funktsioone kui algne vara - see ei pea olema algse vara täpne koopia.

Asenduskulu on kindlustuspoliisides levinud mõiste, mis katab ettevõtte varale tekitatud kahju. Mõiste on kriitiline, kuna kindlustusandja kohustub maksma kindlustatud üksusele kaetud vara asendamishinna, kui see vara on kahjustatud või hävinud.

Asenduskulusid saab kasutada ka selleks, et hinnata rahastamise summat, mida võib vaja minna teise ettevõtte dubleerimiseks. Selle kontseptsiooni abil saab luua ühe paljudest võimalikest hinnapunktidest, mida saab kasutada soovitatud hinna sõnastamisel, et maksta sihtettevõtte aktsionäridele omandamise osana.

Seda mõistet kasutatakse ka kapitali eelarvestamisel, kui sõnastatakse hinnangud olemasoleva vara asendamiseks vajaliku rahastamise kohta nende kulumisel.

Sarnased tingimused

Asendamiskulu on tuntud ka kui asendusväärtus.