Rahandus

Aastane amortisatsioon

Aastane amortisatsioon on standardne aastamäär, mille alusel põhivara amortisatsiooni arvestatakse. Lineaarse meetodi kasutamisel on see määr aasta-aastalt ühtlane. Kiirendatud meetodi kasutamisel suureneb aastane amortisatsioon varakult ja väheneb hilisematel aastatel. Iga-aastase amortisatsiooni tulemus on see, et põhivara bilansiline väärtus aja jooksul järk-järgult langeb.