Rahandus

Raamatupidamise tööleht

Raamatupidamise tööleht on raamatupidamisosakonnas kasutatav dokument kontojääkide analüüsimiseks ja modelleerimiseks. Tööleht on kasulik raamatupidamiskannete õigesti tuletamise tagamiseks. Mitmed raamatupidamise töölehtede näited on järgmised:

  • Proovibilansi korrigeerimine. Aruandeperioodi korrigeerimata proovisaldo eksporditakse raamatupidamistarkvarast tabelisse ja korrigeeritakse seejärel arvutustabelis võimalike kirjete korrigeerimise mõjude kindlakstegemiseks. Kui tulemus on õige, sisestatakse kanded pearaamatusse.

  • Konto saldod. Raamatupidaja võib töölehel pidada iga bilansikonto sisu üksikasjalikku loendit. Kui töölehe kogusumma ei ühti konto saldoga, millega see on seotud, võib osutuda vajalikuks konto saldot korrigeerida. Need töölehed võidakse audiitoritele esitada iga-aastase auditi osana, tõendina bilansikontode õigsusest.

Raamatupidamise töölehed võivad sisaldada vigu või valemite ebatäpsusi, kuna need on raamatupidamise andmebaasist eraldi ja neid käsitsi hooldatakse. Järelikult tuleb need enne nende kokkuvõtlikele summadele toetumist hoolikalt üle vaadata.