Rahandus

Kontrollige registrit

Tšekkide register on dokument, millele on märgitud kõigi tšekimaksete maksekuupäevad, tšekkide numbrid, maksesummad ja makse saajate nimed. Aruannet kasutatakse kontrolljooksus sisalduvate täpsete maksete kindlaksmääramiseks; sellisena peetakse seda võlgade tasumise protsessi vajalikuks osaks. Aruannet võib kasutada ka panga lepitusprotsessi osana, et teha kindlaks, millised väljastatud tšekid pole veel panka tasaarveldanud, ja nii lepitatakse ka kirjeid.

Iga arvelduskonto jaoks on eraldi tšekkide register. Näiteks operatsioonikontolt tehtud tšekimaksete jaoks toodetakse üks tšekkide register, palgakontolt tehtavate tšekkide jaoks eraldi tšekkide register.

Registris esitatakse teave tšeki numbri järgi sorteeritult. Samuti võib olla võimalik aruannet sortida tarnija nime järgi, mida saab seejärel kasutada teatud tarnijatele tehtavate maksete mahu ja sageduse määramiseks.

Tšekkide register on standardne aruandevorming ja seega on see saadaval igas raamatupidamistarkvarapaketis. Mõni tarkvarapakett nõuab selle aruande käivitamist tšeki printimise osana.

Sarnased tingimused

Tšekiregistrit nimetatakse ka sularaha väljamaksete päevikuks.