Rahandus

Juhuslike proovide võtmine

Juhusliku valimi moodustamine on valimimeetod, mille puhul audiitor ei kavatse valimi valimisel rakendada süsteemset lähenemist. Ehkki see on oma olemuselt mittestatistiline, on eesmärk ühtlustada juhuslik valik, valides üksused ilma igasuguse teadliku kallutatuseta, mida audiitor kavatseb olla populatsiooni esindav. Erapoolikusel võib olla keeruline seda tüüpi valikut mitte teha, kuna audiitoril võib tekkida kiusatus valida üksusi, millele on mugavam juurde pääseda. Sellest tulenevalt tuleks juhuslike proovide võtmise tulemusi vaadelda teatava skepsisega. Seda lähenemist ei tohiks pidada juhusliku valimi usaldusväärseks asendajaks.