Rahandus

Võrdlusuuringud

Võrdlusuuring on protsess, mille käigus võrreldakse ettevõtte põhimõtteid, protseduure, tooteid ja protsesse teiste ettevõtete omadega või standardsete mõõtmistega. Võrdlusuuringute tulemus sisaldab järgmist:

  • Parandamisvõimaluste väljaselgitamine

  • Pange tähele, kuidas eakaaslaste ettevõtted sihtvaldkondi paremini täidavad

  • Tulemuslikkuse parandamise plaani väljatöötamine

  • Tulemuste ülevaade ja edasiste parendusvaldkondade kindlakstegemine

Ettevõtte juhtkond võib otsustada tegeleda võrdlusuuringutega, kui tal puudub võrdlusalus, et teha kindlaks, kus (majandus) üksuses on võimalikud parendused.

Võrdlusuuringut saab kasutada ka siis, kui organisatsioonil on mitmeid sarnaseid iseseisvaid toiminguid, näiteks jaekaupluste müügikohad või pangakontorid. Sellises olukorras saab ettevõte mõõta iga asukoha toimivust ja kasutada neid tulemusi asukohtade järjestamiseks. Need, kes saavad madala tulemuse, peaksid oma tulemusi võrdlema kõrgema skooriga kohtadega, et teha kindlaks, kuidas tulemuslikkust saab parandada.