Rahandus

Lisandväärtuse aeg

Lisandväärtusega aeg on kulutatud aeg, mis parandab protsessi tulemust. See on tavaliselt ainult tootmisega seotud töötlemisaeg. Kõik muud protsessiga seotud intervallid, nagu ooteaeg ja järjekord, ei aita tulemusele midagi kaasa ja seetõttu loetakse neid lisaväärtuseta ajaks. Seda mõistet kasutatakse lisaväärtuseta tegevuste tuvastamiseks ja nende kõrvaldamiseks protsessist, nii et protsessi lõpuleviimiseks kuluv kogu aeg väheneb. Kui tootmisprotsessi kestust on sel viisil vähendatud, võib see olla konkurentsieelis, kuna ettevõte saab klientide nõudmistele kiiremini reageerida.

Protsessi käigus võib olla võimalik tihendada lisaväärtuse aja hulka. Kuid tavaliselt on kõigepealt lihtsam lisaväärtuseta aega kõrvaldada või vähendada, kuna see hõlmab nii suurt osa kogu töötlemisajast.