Rahandus

Varude register

Börsiregister on üksikasjalik arvestus ettevõtte emiteeritud aktsiate, samuti aktsionäride vaheliste tagasiostude ja ülekannete kohta. Registrit peab kõige sagedamini avalik-õiguslik ettevõte, kuid seda saab pidada iga ettevõte, eriti kui aktsionäre on palju.