Rahandus

Negatiivne kindlus

Negatiivne kindlus on CPA väide, et kliendi finantsaruannete õigsuses ei ole leitud ebasoodsaid probleeme. Selle kinnituse antakse kõige sagedamini järgmistel asjaoludel:

  • Kui CPA-l palutakse esitada arvamus finantsaruannete kohta, mis on juba auditi arvamuse saanud, tavaliselt varasemal perioodil.

  • Kui CPA-l palutakse esitada arvamus finantsteabe kohta, millele väärtpaberite emiteerimise käigus toetutakse.

Seda tüüpi kinnitus on lubatud ainult siis, kui CPA kogub auditi tõendusmaterjali otse, mitte ei tugine kolmanda isiku kogutud tõenditele. Negatiivse kinnitava avalduse aluseks olevad auditiprotseduurid ei ole nii tugevad kui tavalisema positiivse kinnituse avalduse jaoks vajalikud.