Rahandus

Esialgne audit

Eelaudit on välitööd, mille audiitorid teevad enne uuritava perioodi lõppu. Selle eeltööga tegeledes saavad audiitorid vähendada pärast kliendi raamatute sulgemist tehtavate tegevuste mahtu, millel on järgmised eelised:

  • Audiitorid vahetavad töö oma põhitööperioodist välja, kui paljud kliendid soovivad auditite lõpuleviimist.

  • Auditi personali võib lõdvematel perioodidel hõivata.

  • Audiitorid saavad arvamusi avaldada kiiremini, kui see muidu võib juhtuda. See teeb erilist muret aktsiaseltsidele, kes peavad väljastama auditeeritud finantsaruanded määratud tähtaegadeks.

  • Audiitorid saavad tutvuda uue kliendi raamatute ja kontrollidega, mis aitab neil plaanida regulaarset auditit aasta hiljem.

Eelauditi käigus saab täita mitmeid ülesandeid, sealhulgas järgmised:

  • Kliendikontrollide uurimine

  • Kontosaldode esialgne analüüs

  • Järgmise auditi töö kavandamise kohandamine, tuginedes kahele esimesele punktile

Eelauditi raames ei väljastata auditiaruannet; selle asemel tuleks seda tööd pidada organisatsiooni läbiva korrapärase auditi algfaasiks.