Rahandus

Mittevastavusega seotud kulud

Mittevastavuskulud on lisakulud, mis ettevõttel tekivad siis, kui ettevõte ei vasta oma toodete kvaliteedinõuetele. Need kulud tekivad tootmisprotsessis tekkinud tõrgete tõttu. Sellest tulenevad kulud koosnevad ettevõtte ümbertöötamise, vanaraua ja seisaku kuludest, samuti garantiinõuetest, tagasikutsumise kuludest ja kaotatud müügist.