Rahandus

Keskmine omakapital

Keskmine omakapital on keskmistamise mõiste, mida kasutatakse omakapitali tootluse arvutamise tulemuste silumiseks. See kontseptsioon annab omakapitali mõõtmisel usutavama tulu. Keskmine omakapitali arvutamine on algav omakapital pluss lõppev omakapital, jagatud kahega. See teave on ettevõtte bilansis. Saadud valem on:

(Algusaktsiakapital + Lõppaktsiakapital) ÷ ​​2 = Keskmine omakapital

Mõiste on kõige kasulikum investeeringutasuvuse mõõtmisel perioodil, mil ettevõte on müünud ​​suure hulga aktsiaid. Sel juhul on lõppeva aktsionäride omakapitali arv algtasemest palju suurem, mille tulemuseks on oluliselt madalam omakapitali tootluse arvutamine. Kui aktsiate müüki on aja jooksul vähe, tähendab see, et omakapitali mõõtmise trenditootluse joon näitab järsku langust mis tahes perioodil, mil aktsiaid müüakse, isegi kui ettevõtte üldine tootlus on aja jooksul ligikaudu sama.

Selle kontseptsiooni võib ehitada otse omakapitali tasuvuse valemisse, kus keskmine on nimetatud nimetaja järgmiselt:

Puhaskasum ÷ ((algav omakapital + lõppev omakapital) ÷ ​​2) = omakapitali tootlus