Rahandus

Raamatu väärtus

Bilansiline väärtus on vara algne maksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja allahindlused, mis on hiljem tekkinud. Varade bilansilisi väärtusi võrreldakse erinevate finantsanalüüside osana regulaarselt turuväärtustega. Näiteks kui ostsite masina 50 000 dollari eest ja sellega seotud amortisatsioon oli 10 000 dollarit aastas, siis teise aasta lõpus oleks masina bilansiline väärtus 30 000 dollarit. Kui teise aasta lõpus rakendataks 5000 dollari suurust allahindlust, väheneks vara bilansiline väärtus veelgi, 25 000 dollarini.

Raamatupidamislik väärtus ei pruugi tingimata olla sama kui vara turuväärtus, kuna turuväärtus põhineb pakkumisel ja nõudmisel ning tajutaval väärtusel, samas kui bilansiline väärtus on lihtsalt raamatupidamisarvestus. Investeeringu bilansiline väärtus on organisatsiooni bilansis perioodiliselt märgitud turule, nii et bilansiline väärtus vastab bilansipäeva turuväärtusele.

Bilansiline väärtus võib viidata ka summale, mille investorid teoreetiliselt saaksid majandusüksuse likvideerimise korral, mis võiks olla ligikaudu bilansi omakapitali osa, kui (majandus) üksus likvideeriks kõik oma varad ja kohustused bilansis toodud väärtuste kohaselt. Mõistet saab rakendada ka investeeringusse väärtpaberisse, kus bilansiline väärtus on väärtpaberi ostuhind, millest on lahutatud kauplemiskulude ja teenustasude kulud.

Aktsia bilansilise väärtuse saate määrata ka jagades käibel olevate lihtaktsiate arvu aktsionäride kogu omakapitaliks. Näiteks kui bilansi omakapitali jaotises oli kokku 1 000 000 dollarit ja käibel oli 200 000 aktsiat, oleks aktsia bilansiline väärtus 5 dollarit.

Võite võrrelda (majandus) üksuse käibel olevate aktsiate koguarvu turuväärtust bilansilise väärtusega, et näha, kas aktsiad on teoreetiliselt alahinnatud (kui neid müüakse vähem kui bilansilise väärtusega) või ülehinnatud (kui müüakse rohkem kui bilansilises väärtuses).

Bilansilise väärtuse kontseptsioon on üle hinnatud, kuna vara turuväärtuse ja selle bilansilise väärtuse vahel puudub otsene seos. Parimal juhul võib bilansilist väärtust pidada turuväärtuse nõrgaks asendajaks ainult siis, kui vara kohta puudub muu hindamisteave.

Raamatupidamisväärtuse arvutamine (raamatupidamisväärtuse valem)

Raamatupidamisväärtuse arvutamine sisaldab järgmisi tegureid:

+ Algne ostuhind

+ Hilisemad lisakulutused, mis kirjele võetakse

- Akumuleeritud kulum

- Väärtuse languse tasud

= Raamatupidamislik väärtus

Näiteks kulutab ettevõte masina ostmiseks 100 000 dollarit ja seejärel veel 20 000 dollarit masina tootmisvõimsust laiendavate täienduste jaoks. Sellest ajast on masina arvele võetud kokku 50 000 dollarit akumuleeritud kulumit ja 25 000 dollari suurust allahindlust. Masina bilansiline väärtus on seega 45 000 dollarit.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found