Rahandus

Puhkusetasu kulu

Puhkusetasude kulu on pearaamatu konto, kuhu kirjendatakse töötajate teenitud puhkusetasu summa. Kontol olevat summat ajakohastatakse iga aruandeperioodi lõpus, et kajastada täiendavaid kulusid, mis tekivad töötaja perioodil töötatud aja tõttu.