Rahandus

Lõppbilanss

Lõppsaldo on aruandeperioodi lõpus oleva konto kogusumma. Kui konto on püsiv konto, kantakse see summa järgmise aruandeperioodi algusesse. Kui konto on ajutine konto, arvestatakse see summa eelarveaasta lõpus jaotamata kasumisse ja konto saldo nullitakse.

Lõppsaldo koosneb potentsiaalselt sadadest või tuhandetest tehingutest, mis võivad aruandeperioodil kontot mõjutada. Selle põhjuse uurimiseks, miks lõppsaldo on konkreetne summa, tuleb üle vaadata konto üksikasjalikud tehingud, mis koonduvad lõppsaldosse.