Rahandus

Jätkuva tegevuse põhimõte

Jätkuva tegevuse põhimõte on eeldus, et (majandus) üksus jätkab äritegevust lähitulevikus. Ja vastupidi, see tähendab, et üksus seda teeb mitte olema sunnitud tegevuse peatama ja likvideerima varad lähiajal väga madalate tuletõrjehindadega. Selle eelduse tegemisel on raamatupidajal õigustatud lükata teatud kulude kajastamine edasi hilisema perioodi juurde, mil majandusüksus tegutseb eeldatavasti endiselt ja kasutab oma vara võimalikult tõhusal viisil.

Eeldatakse, et ettevõte on jätkuvalt tegutsev ettevõte, kui puudub märkimisväärne vastupidine teave. Sellise vastupidise teabe näiteks on (majandus) üksuse suutmatus täita oma kohustusi ajal, mil need tekivad, ilma olulise vara müügi või võlgade ümberkorraldamiseta. Kui seda ei oleks, omandaks (majandus) üksus sisuliselt vara eesmärgiga oma tegevus lõpetada ja müüa vara teisele osapoolele edasi.

Kui raamatupidaja usub, et (majandus) üksus ei pruugi enam tegutseda, siis tõstatub see küsimus selle kohta, kas tema vara on langenud, mis võib nõuda nende bilansilise maksumuse allahindlust likvideerimisväärtusele. Seega on üksuse väärtus, mida eeldatakse tegevuse jätkamiseks, suurem kui selle purunemisväärtus, kuna jätkuvalt tegutsev ettevõte võib jätkata kasumi teenimist.

Jätkuva tegevuse kontseptsiooni pole üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetes kusagil selgelt määratletud ja seetõttu tuleb seda märkimisväärselt tõlgendada, millal (majandus) üksus peaks sellest aru andma. Kuid üldtunnustatud auditeerimisstandardid (GAAS) tegema juhendama audiitorit majandusüksuse jätkamise võime arvestamise jätkamise põhimõttena.

Audiitor hindab (majandus) üksuse suutlikkust jätkata tegevust perioodina, mis ei ole pikem kui üks aasta pärast auditeeritavate finantsaruannete kuupäeva. Audiitor arvestab (muude küsimuste hulgas) järgmisi punkte, otsustades, kas on olulisi kahtlusi (majandus) üksuse suutlikkuses jätkata jätkuvana:

  • Negatiivsed trendid äritulemustes, näiteks rida kahjumeid

  • Ettevõtte maksehäired

  • Tarnijad keelduvad ettevõttele kaubanduskrediiti andmast

  • Mittemajanduslikud pikaajalised kohustused, millega ettevõte on seotud

  • Ettevõtte suhtes kohtumenetlus

Probleemi tekkimisel peab audiitorühing kvalifitseerima oma auditiaruande väitega probleemi kohta.

Ettevõttel on võimalik leevendada audiitori vaadet oma tegevuse jätkamise staatusele, kui lasta kolmandal osapoolel tagada ettevõtte võlad või leppida kokku vajaduse korral täiendavate rahaliste vahendite eraldamises. Seda tehes on audiitorile piisavalt kindel, et äri jääb toimima ka GAAS-i sätestatud üheaastase perioodi jooksul.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found