Rahandus

Raamatupidamistulu

Raamatupidamistulu on kasumlikkus, mis on koostatud raamatupidamise tekkepõhiselt. Üldiselt on raamatupidamistulu tulude muutus aruandeperioodil, välja arvatud kõik laekumised omanikelt või väljamaksed omanikele. See arvutatakse ka tuluna, millest on lahutatud kõik kulud.

Raamatupidamistulu näitab kõigi ettevõtte tegevus- ja finantstegevuste tulemusi.

Sarnased tingimused

Raamatupidamistulu on tuntud ka kui puhaskasum.